Spring naar hoofdmenu Spring naar hoofdinhoud
Jumpstart - De Groenste Energiecentrale

Klimaatneutrale groei

Ontstaan broeikasgassen

Broeikasgassen ontstaan door de hele keten. Maar de uitstoot is niet in elke schakel gelijk. De uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen komt voor 91% van het melkveebedrijf. Daarin is de uitstoot van aangekocht (kracht)voer en kunstmest (26%) meegenomen. Op de boerderij ontstaan naast koolstofdioxide (CO2) ook de broeikasgassen lachgas (N2O) en methaan (CH4). Lachgas en methaan zijn het meest schadelijk voor het klimaat.

Reduceren uitstoot broeikasgassen

Het realiseren van klimaatneutrale groei is een verantwoordelijkheid van de hele zuivelketen. In elke schakel kan de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd. Op het melkveebedrijf kan dit onder andere door:

  • energiebesparing
  • productie van groene energie
  • mestvergisting op het melkveebedrijf
  • goede landbouwpraktijk
  • voermaatregelen

FrieslandCampina maakte in samenwerking met Jumpstart een video over het reduceren van broeikasgassen

In deze film wordt kort toegelicht welke verschillende manieren er zijn om broeikasgassen in de zuivelketen te reduceren. Eén van die manieren is via monomestvergisting. Coöperatie Jumpstart staat voor het rendabel winnen van groene energie uit mest met een monomestvergister op het melkveebedrijf. Zo worden de sector en het melkveebedrijf krachtig en toekomstbestendig.