Spring naar hoofdmenu Spring naar hoofdinhoud
Jumpstart - De Groenste Energiecentrale

Haal energie uit mest

groene energie winnen

Groene energie winnen

Mest bevat mineralen en organische stof. Bij opslag van mest komt het broeikasgas methaan vrij. Als methaan vrij komt is het een schadelijk broeikasgas, maar als we het gebruiken is het een waardevolle brandstof. Met mestvergisting produceert u groene energie én vermindert u de uitstoot van broeikasgassen. Een win-win voor melkveebedrijf en keten. Daarbij geldt: des te verser de mest die wordt vergist, des te hoger de opbrengst.

Aantrekkelijke voorwaarden

Jumpstart helpt leden bij het verkrijgen van financiering, vergunningen en SDE+ (subsidie) voor een monomestvergister op het eigen melkveebedrijf. Jumpstart heeft voor de eerste 200 leden afspraken gemaakt die monomestvergisting extra aantrekkelijk maken.

Er zijn – na uitgebreid marktonderzoek -drie leveranciers geselecteerd met deugdelijke technologie, inclusief het daarbij behorende onderhoud en garantie. Dit zijn Biolectric, Host en BiogasPlus, Daarnaast zijn er aantrekkelijke afspraken gemaakt om de installaties te financieren. De opgewekte stroom en gas worden collectief tegen aantrekkelijke voorwaarden afgezet. Door standaardisatie verlagen de kosten en hoeft u zaken niet meer zelf uit te zoeken. Bent u klaar voor een Jumpstart in groene energie? Doe dan de zelftest en sluit aan bij de Groenste Energiecentrale!

Coöperatief

De coöperatie Jumpstart is vàn en vóór de leden. De leden maken gebruik van diensten van de coöperatie en ontlenen hieraan hun voordeel.

Kennis en ervaring worden onderling gedeeld en als lid heeft u zeggenschap over de beslissingen van de coöperatie. Jumpstart behartigt ook de belangen van de leden richting overheden, leveranciers en sector. Uiteindelijk maakt samenwerking binnen Jumpstart rendabel mestvergisten mogelijk op meer melkveebedrijven en helpt het de broeikasgasuitstoot in de keten te verminderen.