Spring naar hoofdmenu Spring naar hoofdinhoud
Jumpstart - De Groenste Energiecentrale

Financiering

Leaseconstructie

Voor de financiering van geselecteerde monomestvergisters binnen Jumpstart is een op maat gemaakte leaseovereenkomst opgesteld. Deze leaseconstructie is exclusief voor alle leden van Jumpstart. De lease heeft enkel betrekking op de aanschaf van de monomestvergister. Voorbereidingskosten moeten door leden zelf gefinancierd worden.
De leaseovereenkomst heeft een vaste looptijd van 12 jaar. Dit is gelijk aan de looptijd van de subsidie (SDE+). Gedurende deze 12 jaar betaalt u maandelijks een vooraf vastgesteld vast bedrag aan de leasemaatschappij. Na afloop van de periode van 12 jaar is de restwaarde van de monomestvergister gesteld op €0,-. De installatie is met ingang van de lease eigendom van de melkveehouder.

Individuele business case

Jumpstart staat voor rendabele monomestvergisting op meer melkveebedrijven. De opbrengst van monomestvergisting op uw bedrijf is afhankelijk van uw individuele situatie. Jumpstart werkt niet met generieke getallen. In de stappen die u doorloopt richting mogelijk lidmaatschap [werkwijze] is de opzet van een individuele business case opgenomen. Samen met onze adviseurs maakt u een eigen business case, die specifiek is voor de situatie op uw bedrijf.

Inleg riskpool

Jumpstart vraagt van haar leden een inleg in een gezamenlijke riskpool. Het doel van de riskpool is het verkleinen van risico’s voor de lease maatschappij, om hiermee een lager rentepercentage te kunnen krijgen. Alle deelnemers leggen hiervoor 7,5% van de aanschafwaarde in de riskpool (afhankelijk van het gekozen type vergister ca € 10.000 – € 55.000). FrieslandCampina en andere deelnemende zuivelbedrijven verdubbelen dit bedrag via een bankgarantie. Het is daarom van belang dat het zuivelbedrijf waar u aan levert, deelnemer is in Jumpstart.

 

Als, om welke reden dan ook, een deelnemer (blijvend) niet aan zijn verplichtingen onder het lease contract kan voldoen, zal de lease maatschappij een beroep doen op de riskpool. Na afloop van de lease-overeenkomst (dus na 12 jaar) ontvangt u een aandeel terug uit de riskpool naar rato van uw inleg. Als de lease maatschappij een beroep heeft moeten doen op de risk pool, dan kan het dus zijn dat u minder ontvangt dan dat u heeft ingelegd.