Spring naar hoofdmenu Spring naar hoofdinhoud
Jumpstart - De Groenste Energiecentrale

Over Jumpstart

groene energie winnen

Haal energie uit mest

Coöperatie Jumpstart staat voor het rendabel winnen van groene energie uit mest. Door samen te werken kunnen meer melkveehouders een monomestvergister op het eigen bedrijf exploiteren, groene energie produceren en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Zo worden de sector en het melkveebedrijf krachtig en toekomstbestendig.

Werkwijze

Jumpstart faciliteert melkveehouders die samen met anderen, monomestvergisting op het eigen bedrijf willen realiseren. Bestaande knelpunten voor zelf starten met mestvergisting, zoals technologie, financiering, beschikbaarheid van subsidies en vergunningen pakt Jumpstart aan. Hoe? Door samen te werken.

werkwijze
klimaatneutrale groei

Klimaatneutrale groei

Met de uitstoot van broeikasgassen draagt de zuivelsector substantieel bij aan het klimaateffect. Afnemers in de markt vragen om melk en zuivelproducten met een lage milieu-impact. De zuivelsector wil de totale uitstoot aan broeikasgassen onder het niveau van 2011 houden. Mestvergisting is één van de manieren om de uitstoot te verminderen.

Financiering

Jumpstart regelt een aantrekkelijke financiering voor de installaties van haar leden. Hiervoor zijn een lease constructie opgezet en een gezamenlijke riskpool. Als u besluit lid te worden van Jumpstart kiest u voor een door Jumpstart geselecteerde standaard installatie en de financieringsvorm. Andere vormen van financiering zijn niet mogelijk.

financiering
projectpartners

Organisatie & projectpartners

De coöperatie Jumpstart is een initiatief van FrieslandCampina, Groen Gas Nederland, Duurzame Zuivelketen (DZK), LTO en NZO. Met overige zuivelbedrijven worden momenteel gesprekken gevoerd over deelname.