Spring naar hoofdmenu Spring naar hoofdinhoud
Jumpstart - De Groenste Energiecentrale

Monomestvergisting

Het vergistingsproces

Monomestvergisting is het vergisten van enkel drijfmest. Rundveedrijfmest wordt dagelijks vanuit de opslag bij de stal naar een vergistingstank gepompt. De vergistingstank is afgesloten van de buitenlucht, wordt op de juiste temperatuur gehouden en regelmatig geroerd. Hiermee wordt een optimale omgeving voor bacteriën gecreëerd, waarin uit de makkelijk afbreekbare organische stof in de mest biogas geproduceerd wordt. Dagelijks wordt ook een deel van de uitgegiste mest uit de vergistingstank geleid, dit is het digestaat waarin alle nutriënten en de bestendige organische stof van de mest beschikbaar zijn.

Groene stroom

Het biogas bestaat uit het methaan dat gevormd is door de bacteriën. Dit methaan is hetzelfde dat bijvoorbeeld in aardgas zit. Het biogas kan op het bedrijf worden gebruikt voor de productie van elektriciteit (groene stroom) en warmte of kan op het bedrijf worden opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit (groen gas). Groene stroom en Groen gas kunnen worden geleverd aan het reguliere elektriciteits- of gasnet.

Geselecteerde installaties

Na een gedegen verkenning heeft Jumpstart gekozen voor (op dit moment) twee vaste leveranciers. Biolectric (http://www.biolectric.be) en BiogasPlus (http://www.biogasplus.nl) leveren installaties die duurzame elektra en duurzame warmte produceren (WKK) en Host (http://www.host.nl) levert installaties die groen gas produceren.

Met deze leveranciers zijn we gekomen tot standaard installaties waaruit gekozen kan worden. De selectie van deze installaties is gebaseerd op de brede ervaring van beide leveranciers en de input van vele praktijkexperts. De types zijn geschikt voor Jumpstart en de Nederlandse markt.

Elke installatie bestaat uit een vergistingstank en een zeecontainer waarin de techniek is ingebouwd. De grootte van de vergistingstank is afhankelijk van de hoeveelheid rundveedrijfmest op uw bedrijf en de optimale procesomstandigheden. De diameter van de installaties is 11 tot 19 meter, en de hoogte van de tank is 2 tot 8 meter. Bovenop elke tank is een kleine biogasbuffer om schommelingen in biogasproductie op te vangen. Dit is in alle gevallen een dubbel gasdak: het onderste gasdak is de flexibele gasbuffer en het bovenste is het dak dat de vergister beschermt tegen weersinvloeden. De hoogte van de tank met het gasdak is 7 tot 12 meter.

Vanuit de vergister wordt het biogas direct naar de procescontainer gebracht. In de container wordt het biogas omgezet naar elektriciteit en warmte of naar groen gas.

Biolectric

Biolectric is een Belgische leverancier en heeft ruime ervaring met kleinschalige monomest vergisting.  Wereldwijd zijn inmiddels ca 100 installatie geleverd.

Biolectric levert vier type installaties die voorzien zijn van een gasmotor met 22 kW, 33 kW en 44 kW elektrisch vermogen. De installaties leveren elektriciteit en warmte.

De installatie levert duurzame elektriciteit, waarmee de boerderij van stroom kan worden voorzien en het restant terug geleverd kan worden aan het net. Tevens levert de installatie duurzame warmte (80 graden) die gebruikt kan worden voor o.a. verwarming of mestbewerking.

Host

Host is een Nederlandse leverancier en marktleider op het gebied van biogasinstallaties  in Nederland en een van de grootste leveranciers van bio-energie installaties in Europa.

De Host installatie levert groen gas, dat ingevoed wordt op het aardgasnetwerk. Om het gewonnen biogas geschikt te maken voor invoeding in het aardgasnet wordt het biogas ‘opgewerkt’ naar aardgas kwaliteit. Met de standaardinstallatie kan tot 40 m3 groen gas per uur in het net worden ingevoed.

Host heeft, in nauw overleg met Jumpstart, een installatie ontworpen die gebaseerd is op eenvoud. De vergister bestaat uit een enkele silo voorzien van een goede isolatie waarin een lange verblijftijd van de mest gerealiseerd kan worden om zo tot een optimale productie te komen.

BiogasPlus

Biogas Plus uit Deurne is sinds 2007 actief onder deze naam op de biogasmarkt. Biogas Plus profileert zich als expert op het gebied van het produceren van biogas op een continue basis. De kern van het bedrijf is de kennis en know-how op het gebied van het produceren van biogas. Oftewel, hoe haal je uit een bepaalde biogasinstallatie continu zoveel mogelijk kwalitatief hoogwaardig biogas tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is waar het uiteindelijk om draait.

Voor Jumpstart levert Biogas Plus twee types gestandariseerde “CPM” vergisters met een warmtekrachtkoppeling ( met 50kW of 75kW elektrisch vermogen). Optioneel kan warmte worden ingezet voor toepassingen zoals verwarming of mestbewerking.

Onderhoud

Met de leveranciers zijn langjarige onderhoudscontracten vastgesteld voor de gehele operationele levensduur (12 jaar). Gedurende deze periode zorgt de leverancier voor de juiste werking van de installatie in ruil voor een vaste jaarlijkse vergoeding. Alle installaties worden in combinatie met het onderhoudscontract geleverd. Het is niet mogelijk om het onderhoud zelf of door derden te laten uitvoeren.