Spring naar hoofdmenu Spring naar hoofdinhoud
Jumpstart - De Groenste Energiecentrale

In de praktijk

monomestvergisting

Monomestvergisting

Monomestvergisting is het vergisten van uitsluitend dierlijke mest. De methaan uit de mest wordt omgezet in biogas en vervolgens in  groene stroom of groen gas. Met de productie van stroom en gas draagt het vergisten van mest bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Voor het winnen en omzetten van gassen in energie zijn diverse vergistingsinstallaties beschikbaar. Jumpstart heeft met drie leveranciers afspraken gemaakt.