Spring naar hoofdmenu Spring naar hoofdinhoud
Jumpstart - De Groenste Energiecentrale
mestvergisting

MESTVERGISTING OOK IETS VOOR U?

OVER JUMPSTART

Coöperatie Jumpstart staat voor het rendabel winnen van groene energie uit mest. Door samen te werken is het voor melkveehouders aantrekkelijker een eigen monomestvergister op het bedrijf te exploiteren, groene energie te produceren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Zo worden de sector en het melkveebedrijf krachtig en toekomstbestendig. Lees meer >

Voorbeeldcases

Kees Baan
Samen met Jumpstart monovergisting oppakken. Dat is werken aan onze toekomst. Kees Baan melkveehouder in Molenaarsgraaf